Τι χρειάζομαι;

Για να χρησιμοποιήσεις το WordPress χρείαζεσαι web-hosting που να παρέχει τα ακόλουθα:

  • PHP version 4.2 ή νεότερη
  • MySQL version 4.0 ή νεότερη
  • Apache mod_rewrite module (προαιρετικό)

Αν δεν έχεις ήδη web-hosting, η επίσημη ιστοσελίδα του WordPress διαθέτει μία λίστα από ξένους παροχείς, οι οποίοι προφανώς τηρούν τις πιο πάνω απαιτήσεις1. Αν πάλι έχεις ήδη web-hosting ή προτιμάς κάτι ελληνικό τότε μπορείς να στείλεις το ακόλουθο κείμενο στον εν λόγω παροχέα.

I'm interested in running the open-source WordPress blogging software and I was wondering if my account supported the following:

* PHP 4.2 or greater

* MySQL 4.0 or greater

* The mod_rewrite Apache module

Thanks!

Ενδιαφέρομαι να εγκαταστήσω το WordPress και θα ήθελα να μάθω κατά πόσον υποστηρίζεται τα ακόλουθα:

* PHP 4.2 ή νεότερη

* MySQL 4.0 ή νεότερη

* Apache module mod_rewrite

Ευχαριστώ!

1 Σύντομα θα δημιουργηθεί μία λίστα με τους ελληνικούς παροχείς web-hosting.