Κώδικας συμπεριφοράς

1. Σκοπός του παρόντος

Η Ελληνική Κοινότητα του WordPress πιστεύει ότι οφείλει να είναι πραγματικά ανοιχτή σε όλους. Προς τούτο, δεσμευόμαστε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλικό, ασφαλές και προσιτό σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα του φύλου, του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, των πιθανών ειδικών αναγκών που έχουν, της εθνότητάς τους, της καταγωγής τους, της θρησκείας τους, της προτιμώμενης γλώσσας προγραμματισμού, λειτουργικού συστήματος ή επεξεργαστή κειμένου!

Καλούμε όλους μας τους χορηγούς, τους  εθελοντές, τους ομιλητές, τους συμμετέχοντες καθώς και κάθε παρευρισκόμενο να μας βοηθήσει σε αυτή μας την προσπάθεια να πραγματοποιούμε Meetups με θετικές εμπειρίες για όλους.

2. Αναμενόμενη Συμπεριφορά

  • Να είστε καταδεκτικοί, να δείχνετε σεβασμό στους άλλους και συνεργασιμότητα.
  • Να αποφεύγετε υποτιμητικές εκφράσεις και συμπεριφορές, ειδικά όταν παραπέμπουν σε διακρίσεις ή παρενόχληση.
  • Δείξτε σεβασμό και έγνοια για τον περιβάλλοντα χώρο και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Παρακαλούμε, ενημερώστε τους οργανωτές αν παρατηρήσετε κάποια κατάσταση κινδύνου ή ανάγκης.
  • Συμμετάσχετε όσο πιο ενεργά και αυθεντικά μπορείτε. Κάνοντάς το αυτό, βοηθάτε να γίνει το Meetup υπόθεση όλων μας.

3. Οι κανόνες καλής πίστης

  1. Τα WordPress Meetups έχουν ως σκοπό τους να ωφελήσουν την κοινότητα του WordPress συνολικά και όχι την προβολή συγκεκριμένων εταιρειών ή ατόμων.
  2. Τα Meetups είναι εθελοντικές δράσεις και οι ομιλητές σε αυτά είναι επίσης εθελοντές. Τα όποια κόστη προκύπτουν από τη λειτουργία τους αφορούν λειτουργικά έξοδα (πχ χώρος, αναψυκτικά, κλπ) και όχι αμοιβές προσώπων.
  3. Τα Meetups καλωσορίζουν όλους όσους εργάζονται στην κατεύθυνση της καλλιέργειας ενός ανοιχτού τεχνολογικού περιβάλλοντος, απαλλαγμένου από διακρίσεις, βία, εκφράσεις μίσους και γενικά κακή συμπεριφορά.
  4. Ζητείται από όσους εμπλέκονται σε ένα επίσημο WordPress Meetup να σέβονται τις αρχές του ανοιχτού λογισμικού και ειδικά της άδειας GPL.

4. Μη Αποδεκτή Συμπεριφορά

Μη αποδεκτή είναι κάθε συμπεριφορά που παραπέμπει σε: εκφοβισμό, παρενόχληση, εξύβριση, διακρίσεις, εξευτελισμό και υποτίμηση οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες του Meetup αλλά και των σχετικών με αυτό δραστηριοτήτων.  Όλοι οι χώροι του Meetup είναι δημόσιοι και τους μοιραζόμαστε με άλλους ανθρώπους. Παρακαλούμε να σεβαστείτε τους χώρους και τους ανθρώπους των χώρων αυτών.

Η παρενόχληση συμπεριλαμβάνει: προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με το φύλο, τη φυλή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, τις ειδικές ανάγκες του ατόμου. Ακόμη: ανάρμοστη επίδειξη γυμνού ή εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου σε δημόσιους χώρους (συμπεριλαμβανομένων των παρουσιάσεων των ομιλητών). Επίσης: εκφοβισμό, παρακολούθηση, φωτογράφιση ή βιντεοσκόπηση χωρίς άδεια. Τέλος: εκούσια διακοπή των ομιλιών ή άλλων δραστηριοτήτων του συνεδρίου, ανάρμοστη σωματική επαφή και ανεπιθύμητη σεξουαλική συμπεριφορά.

5. Επιπτώσεις Μη Αποδεκτής Συμπεριφοράς

Η μη αποδεκτή συμπεριφορά δε θα γίνει ανεκτή από τους οργανωτές, τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές και τους χορηγούς του Meetup. Σε οποιονδήποτε ζητηθεί να σταματήσει μια μη αποδεκτή συμπεριφορά θα πρέπει να συμμορφωθεί άμεσα. Αν ένας συμμετέχων στο συνέδριο εμπλακεί σε μη αποδεκτή συμπεριφορά, οι οργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να προβούν στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες, που θα διασφαλίσουν το χαρακτήρα του συνεδρίου, ακόμη και με απομάκρυνση από το συνέδριο χωρίς άλλη προειδοποίηση, αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων.

6. Τι Να Κάνετε Αν Γίνετε Μάρτυρες Ή Υποστείτε Μη Αποδεκτή Συμπεριφορά

Αν υποστείτε μη αποδεκτή συμπεριφορά ή παρατηρήσετε ότι κάποιος άλλος συμμετέχων την υφίσταται, ή έστω έχετε οποιουσδήποτε σχετικούς ενδοιασμούς, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα έναν από τους οργανωτές. Η οργανωτική ομάδα θα σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με την ασφάλεια του χώρου ή τα τοπικά όργανα του νόμου, θα σας συνοδεύσει όπου χρειαστεί και θα σταθεί δίπλα σε όσους δέχονται μη αποδεκτή συμπεριφορά ώστε να απολαύσουν ένα ασφαλές συνέδριο.

7. Πλαίσιο

Αναμένεται όλοι οι συμμετέχοντες στο συνέδριο (χορηγοί, ομιλητές, οργανωτές, εθελοντές και λοιποί καλεσμένοι) να συμμορφωθούν με τον παρόντα κώδικα συμπεριφοράς σε όλους τους χώρους του συνεδρίου και όλες τις σχετιζόμενες με το συνέδριο δραστηριότητες.

8. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή των κοινωνικών μας δικτύων.

9. Άδεια Και Αναφορές

Αυτός ο Κώδικας Συμπεριφοράς είναι μια συνθετική απόδοση των κειμένων: