Ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση του WordPress

Για μπορέσετε να τρέξετε το WordPress στον host (διακομιστή) σας χρειάζεστε μερικά πράγματα:

 

  • PHP version 5.6.x η νεώτερη (Συνιστάται PHP 7.2 ή νεώτερη)
  • MySQL version 5.5 ή νεώτερη (Συνιστάται MySQL 5.6 ή νεώτερη) ή MariaDB 10.0
  • Mod_rewrite (Δεν απαιτείται αλλά προτείνετε) ώστε να έχετε καθερές URI, γνωστούς ως μόνιμους σύνδεσμους (permalinks).
  • Προτείνεται η υποστήριξη https

Αυτό είναι όλο, Προτείνεται ο διακομιστής σας (server, host) να τρέχει Apache ή Nginx ή litespeed , αλλά οποισδήποτε διακομιστής που μπορεί να υποστηρίξει PHP και mySQL, θα κάνει την δουλειά.