Εγκατάσταση Ελληνικής γλώσσας

Η διαδικασία για την εγκατάστασης Ελληνικής γλώσσας στο WordPress παραμένει η ίδια, ανεξάρτητα της έκδοσης που χρησιμοποιείς. Το τι ακολουθεί είναι μία περιληπτική περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης του ελληνικού πακέτου. Σε περίπτωση που κάτι δεν είναι ξεκάθαρο.

Καταρχήν δεν χρειάζεται να κατεβάσετε ή να κάνετε κάτι ώστε να έχετε Ελληνικά στον ιστότοπο σας, αν κατεβάσετε την Ελληνική Διανομή, στην οποία όλα είναι ρυθμισμένα ώστε να έχετε Ελληνικά μηνύματα και ενδείξεις. πχ ημερομηνίες

Εγκατάσταση

Αρχικά θα πρέπει να προμηθευτείς τα Ελληνικά πακέτα με την ονομασία el.mo, admin-el.mo. Στη συνέχεια αφού εντοπίσεις και ανοίξεις το αρχείο wp-config.php (το οποίο βρίσκεται στον κύριο φάκελο του WordPress), εντόπισε την ακόλουθη γραμμή

define ('WPLANG', '');

και αντικατέστησε την (copy-paste) με την ακόλουθη

define ('WPLANG', 'el');

Ακολούθως θα πρέπει να εντοπίσεις και να ανοίξεις τον φάκελο wp-includes, ο οποίος επίσης βρίσκεται στον κύριο φάκελο του WordPress. Μέσα στον φάκελο wp-includes δημιούργησε ένα νέο φάκελο με την ονομασία languages.

Τέλος ανέβασε τα ελληνικά πακέτα el.mo, admin-el.mo και ανάλογα αν θέλεις τα πακέτα για θέματα thirteen,fourteen κλπ, στον φάκελο languages που μόλις έχεις δημιουργήσει. Αν όλα πήγαν καλά το περιβάλλον θα είναι στα Ελληνικά.

Δεν είσαι μόνος

Μπες στο Forum, είναι δωρεάν

FORUM