Εγκατάσταση Ελληνικής γλώσσας

Καταρχήν δεν χρειάζεται να κατεβάσετε ή να κάνετε κάτι ώστε να έχετε Ελληνικά στον ιστότοπο σας, αν κατεβάσετε την Ελληνική Διανομή, στην οποία όλα είναι ρυθμισμένα ώστε να έχετε Ελληνικά μηνύματα και ενδείξεις. πχ ημερομηνίες

Εγκατάσταση σε εκδόσεις WordPress 4.0 και άνω

Από την έκδοση 4.0 και μετά μπορείτε πολύ εύκολα να επιλέξετε απευθείας τα Ελληνικά ή όποια άλλη γλώσσα επιθυμείτε κατά την εγκατάσταση του WordPress.

Από την έκδοση 4.1 μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε νέες γλώσσες μεταβαίνοντας στον Πίνακα Ελέγχου (Dashboard)  και επιλέγοντας από το μενού  Ρυθμίσεις > Γενικά > Γλώσσα ιστοτόπου (Settings > General > Site Language) την γλώσσα που επιθυμείτε (δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό γλωσσών που θα εγκαταστήσετε).

Μη αυτόματη εγκατάσταση γλώσσας

Θα πρέπει να προμηθευτείς τα Ελληνικά πακέτα με την ονομασία el.mo, admin-el.mo.

Ακολούθως θα πρέπει να εντοπίσεις και να ανοίξεις τον φάκελο wp-content, ο οποίος επίσης βρίσκεται στον κύριο φάκελο του WordPress. Μέσα στον φάκελο wp-content δημιούργησε ένα νέο φάκελο με την ονομασία languages.

Τέλος ανέβασε τα ελληνικά πακέτα el.mo, admin-el.mo και ανάλογα αν θέλεις τα πακέτα για θέματα thirteen,fourteen κλπ, στον φάκελο languages που μόλις έχεις δημιουργήσει. Αν όλα πήγαν καλά το περιβάλλον θα είναι στα Ελληνικά.

Σημείωση: Εάν κάτι πάει στραβά ή δεν ανέβουν σωστά τα αρχεία, το WordPress αυτόματα θα επιλέξει τα Αγγλικά για εσένα για να μπορέσεις να δοκιμάσεις ξανά ή να διορθώσεις το λάθος.

Εγκατάσταση σε εκδόσεις έως WordPress 3.9.2

Θα πρέπει να προμηθευτείς τα Ελληνικά πακέτα με την ονομασία el.mo, admin-el.mo. Στη συνέχεια αφού εντοπίσεις και ανοίξεις το αρχείο wp-config.php (το οποίο βρίσκεται στον κύριο φάκελο του WordPress), εντόπισε την ακόλουθη γραμμή

define ('WPLANG', '');

και αντικατέστησε την (copy-paste) με την ακόλουθη

define ('WPLANG', 'el');

Ακολούθως θα πρέπει να εντοπίσεις και να ανοίξεις τον φάκελο wp-content, ο οποίος επίσης βρίσκεται στον κύριο φάκελο του WordPress. Μέσα στον φάκελο wp-content δημιούργησε ένα νέο φάκελο με την ονομασία languages.

Τέλος ανέβασε τα ελληνικά πακέτα el.mo, admin-el.mo και ανάλογα αν θέλεις τα πακέτα για θέματα thirteen,fourteen κλπ, στον φάκελο languages που μόλις έχεις δημιουργήσει. Αν όλα πήγαν καλά το περιβάλλον θα είναι στα Ελληνικά.