Ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση του WordPress

Για μπορέσετε να τρέξετε το WordPress στον host (διακομιστή) σας χρειάζεστε μερικά πράγματα:

 

  • PHP version 5.2.4 η νεώτερη (Συνιστάται PHP 5.4 ή νεώτερη)
  • MySQL version 5.0.15 ή νεώτερη (Συνιστάται MySQL 5.5 ή νεώτερη)ή MariaDB
  • Mod_rewrite (Δεν απαιτείται αλλά προτείνετε) ώστε να έχετε καθερές URI, γνωστούς ως μόνιμους σύνδεσμους (permalinks).

Οι απαιτήσεις άλλαξαν μετά την έκδοση WordPress 3.2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για το WordPress 3.1 είναι PHP 4.3 και MySQL 4.1.2.

Αυτό είναι όλο, Προτείνεται ο διακομιστής σας (server, host) να τρέχει Apache ή Nginx σε Linux, αλλά οποισδήποτε διακομιστής που μπορεί να υποστηρίξει PHP και mySQL, θα κάνει την δουλειά.

 

Δεν είσαι μόνος

Μπες στο Forum, είναι δωρεάν

FORUM